Channel sessie voorbeelden

 

Uit mijn channel ervaring kan ik inmiddels bevestigen dat het Licht vele inzichten biedt, slimme adviezen geeft en de vinger op de 'zere' plek legt. Alle sessie' s bestaan uit zorgvuldige en liefdevolle adviezen. Velen voelen deze in hun hart en ervaren zodoende bevestiging van hun eigen innerlijk weten. Daarnaast zet het Licht jou in het licht en voel jij je gesterkt.

Hieronder enkele willekeurige fragmenten uit de channel sessies.

Vraag: Hoe weet ik dat ik met een zuivere Licht Meester spreek. Ik zie je namelijk niet en vindt het ook wat eng om zo met iemand door iemand te spreken.
Antwoord: Wij van het Licht kunnen hierbij enkel aangeven dat je goed dient te voelen. Vertrouw hier op. Wij kunnen jullie enkel goed doen laten voelen. Daarnaast weten wij van ieders innerlijk af en dit innerlijk wordt ten alle tijden kenbaar gemaakt tijdens een channel sessie.
Dit aspect is voor mensen niet mogelijk tenzij ze zuivere gidsen of een Licht Meester aan hun zijde hebben. Daarnaast zijn wij uiterst respectvol en mild. We zullen je dan ook niet voor het blok zetten of je gevoelens van schaamte doen laten voelen. Wij weten wat er in je leeft en zullen daar met het grootste respect mee omgaan.

 

Vraag: Wat kan ik allemaal aan het Licht vragen?
Antwoord: Je kunt alles vragen wat je maar bezig houd. Geen vraag is ons te gek. We weten namelijk precies waar je mee loopt te tobben, je vraagtekens bij hebt of twijfels over hebt. We zijn op de hoogte van alles wat er in jou afspeelt.
We geven echter geen antwoord op vragen wat je dient te doen. De vrije wil is het hoogste goed van de mens. Deze respecteren we. Vandaar dat we geen concrete aanwijzingen geven wat je dient te doen bij de keuzes die je dient te maken. We kunnen je wel attenderen of een bepaalde richting uit sturen. Echter jij bepaalt welke keuze je maakt.

 


Vraag: Wat is nu eigenlijk een pijnstuk of kindpijn? Zelf heb ik een fijne kindertijd gehad en herken me er niet in dat ik een pijnstuk heb opgedaan. Kunt u mij er meer over vertellen?
Antwoord: Ieder mens doet kindpijnen op. Het zijn die pijnen die je hebt opgedaan omdat je wellicht niet gehoord werd of niet serieus werd genomen. De meeste mensen doen kindpijnen op omdat ze dienen te gehoorzamen aan de ouder. De ouder onderwerpt het kind aan zijn of haar wil. Hierdoor wordt het kind niet gekend in zijn of haar eigenheid.
Dit kan verschillende situaties veroorzaken. Vaak is het een situatie waarin het kind zich niet erkend voelt. Indien het kind niet met dit gevoel om kan gaan of het wordt overruled door de ouder, doet het kind een pijnstuk op. Een pijnstuk is dus niets anders dan een gevoel van pijn dat weg wordt gezet. Deze niet doorleefde pijn wordt als het ware weg gezet in de aura oftewel in het energetische systeem. Aangezien de energieën vervolgens geen vrije doorstroom meer hebben kan het niet anders dan dat het kind gaat reageren op deze energetische blokkade. Dit noemen jullie overlevingsmechanismen, patronen, manieren van doen, karakter eigenschappen of attitude. Er zijn vele woorden voor.
Deze pijnen zijn simpel en gemakkelijk uit je systeem te zetten. De methodiek is erg eenvoudig.
Zodra een pijnstuk uit het systeem is geneutraliseerd kan de energie weer vrijelijk door stromen en heb je er geen hinder meer van het overlevingsmechanisme oftewel patroon. Is dit duidelijk?
Vraag: Neen, nog niet helemaal. Is het dan zo dat mijn ouders mij opzettelijk pijn hebben gedaan?
Antwoord: De meeste ouders hebben hun kinderen zeer lief en doen er hun uiterste best voor om hen op te voeden tot liefdevolle en oprechte kinderen. Echter ook de ouders hebben te  maken met hun eigen  pijnstukken en handelen hier dan ook naar. Je geeft hiermee het kind een bepaalde zienswijze of opvatting mee dat het betreffende overlevingsmechanisme natuurlijk is en heel gewoon. Echter een overlevingsmechanisme is een strategie die je je ooit eigen hebt gemaakt maar die je vandaag de dag niet langer meer dient.
Sterker nog de meeste mensen komen nu veelal hun eigen pijnstukken tegen. Het zijn die stukken die zorgen voor wrijvingen, zowel innerlijk als bij de ander.
​Het zijn die stukken die innerlijke onrust veroorzaken of angsten. Zo ook jij komt deze stukken tegen!...

 

Vraag: Als ik geen patronen meer heb of overlevingsmechanismen wie ben ik dan en hoe ziet het er dan er voor mij uit?
Antwoord: Vele mensen zijn aan het werk met hun eigen innerlijk. Velen voelen en ervaren dat moeilijkheden in het dagelijkse leven, veroorzaakt door eigen gedrag, of het niet om kunnen gaan met het gedrag van een ander, niets anders is dan een gevolg van bewustwording. Velen zijn nu actief bezig om bewuster van hun eigen zijn te worden. Het is de roep vanuit het hart waar mensen bewust of onbewust gehoor aan geven. Deze roep maakt dat mensen dieper naar zichzelf durven en kunnen kijken. Het is tevens een roep om voor je eigen welzijn zorg te dragen.
Lange tijd is de mens met name gericht geweest op de buitenwereld. Nu mag en kan hij/zij gemakkelijker naar zichzelf kijken.
Bewustwording van je pijnstukken is een eerste stap en hier concreet iets mee doen is niets anders dan verantwoordelijkheid nemen voor je eigen welzijn!
​Zonder deze "opsmuk" zak je langzaam en beter met je energie in je lijf. Ofwel je aardt beter.
De meeste mensen leven nog erg vanuit het mentale bewustzijn en hebben nog niet veel op met bewust voelen en ervaren. Met name niet hun eigen stukken.
Indien je volledig vrij bent zak je dus zogezegd in het Zijn. Wat concreet inhoudt dat je vanuit je zielsbewustzijn leeft en niet langer vanuit het mentale of ego bewustzijn. Uiteraard is hier kennis voor nodig. Deze kennis is overal te vinden mits je er een beetje je best voor doet. Volstaat dit antwoord voor jou?
Vraag: Nog niet helemaal. Als ik mezelf ontdoe van al mijn pijnstukken ben ik dus ziel?
Antwoord: In zekere zin wel. Natuurlijk ben je nu ook ziel. Echter een ziel met een overheersend ego bewustzijn. Indien jij je gaat verdiepen in het verschil tussen ego en ziel zul je weldra merken dat je wereldbeeld drastisch zal gaan veranderen. Dit omdat je vanuit je zielsbewustzijn als het ware een "hogere" visie hanteert. Deze "hogere" visie houdt concreet in dat je situaties in het dagelijks leven vanuit een ander perspectief gaat waarnemen. In deze visie wordt de dualiteit tot eenheidsbeleving getransformeerd, oftewel een visie vanuit het duale naar het hartsbewustzijn. In het hartsbewustzijn is alles één. Is dit voldoende......?

 

Vraag: Wat of wie is een Licht Meester?
Antwoord: Een Licht Meester is iemand die het gehele proces op Aarde doorlopen heeft en zodoende geen aardse lessen meer heeft te leren. Daarnaast is al het individuele karma gezuiverd en getransformeerd. Wij werken nu met vele mensen op Aarde samen om de mensheid te helpen en bij te staan.
Ieder mens is in ontwikkeling en wij helpen daar waar mensen het moeilijk hebben. Ieder mens kan een beroep op ons doen, gelovig of niet gelovig dat is ons om het even.
Wij staan mensen te alle tijden bij en dragen zorg voor jullie.....  

Vraag: Je geeft aan dat de mens een ontwikkeling op Aarde heeft. Welke ontwikkeling is dit dan?
Antwoord: Vanaf het aller eerste leven op Aarde is er ontwikkeling. Deze ontwikkeling zit in Al wat Is. Of dit nu een mens, een dier, een plant, een mineraal of enkel een zandkorrel is. Alles staat in het teken van groei.
Voor de mens is het belangrijk om te leren van het leven opdat hij/zij groeit naar een hogere staat van bewustzijn. Deze hogere staat van bewustzijn houdt in dat je het leven an sich meer vanuit een hoger perspectief gaat waarnemen. Dit hoger perspectief geeft meer inzicht waarom de 'dingen' zijn zoals ze zijn. 
Des te meer jij je afstemt op je hart gevoelens des te sneller gaat je ontwikkeling. Velen zijn nu bezig met deze ontwikkeling. Deze ontwikkeling houdt tevens in dat de mens bewuster gaat worden van zijn/ haar eigen Godsvonk. Otewel dat de mens zicht bewuster wordt van het Licht in zijn of haar eigen hart..... 

 

Vraag: Ik heb al een jaar last van mijn longen. Ik heb longontsteking gehad, heb het snel benauwd, en moet drie soorten 'pufjes' gebruiken om lucht te krijgen. Bloedonderzoek brengt niets aan het licht, en op de foto van de longen ziet alles er ook redelijk uit. Maar ondertussen blijf ik problemen hebben.
Antwoord: Jouw longklachten worden veroorzaakt door een diepliggende onverwerkte pijn. Deze pijn houdt je al geruime tijd bezig en het lukt je niet om er als het ware dwars doorheen te gaan. Tijdens een kindpijnsessie kun je deze onverwerkte pijn als het ware transformeren in je energie. M.a.w dat jij je energie ontdoet van deze pijnen. Deze pijnstukken veroorzaken namelijk je overlevingsmechanismen of ook wel patronen genoemd. Indien ze zwaarder worden veroorzaken ze uiteindelijk lichamelijke klachten...

Vraag: Wat voor energie heeft mijn bedrijf op het ogenblik nodig?
Antwoord: De energie die het bedrijf nodig heeft is focus. De focus is verdeeld en dat geeft verdeelde energie en situaties. De neuzen staan niet allemaal dezelfde kant op en dat geeft verdeeldheid. Door deze verdeeldheid is er geen focus op het financiële aspect, geen focus op saamhorigheid. Kortom er schort nog wel iets aan.
Wij van het Licht adviseren je dan ook indien je beter inzicht wilt hebben, om een organisatie opstelling te gaan doen. Het maakt inzichtelijk hoe het persooneel van kantoor erin staat, hoe de mede directeuren erin staan. De jongens van de werkvloer volgen jullie wel. De directeuren zijn de drie belangrijkste pijlers en jullie hebben de neus alle drie de andere kant uit staan. Dit maakt het voor het bedrijf lastig om winstgevend te zijn...

 

Vraag: Wat kan ik doen om een betere ouder te worden?
Antwoord: Uit je tegen je kinderen en wees hier eerlijk in. Het zijn immers volwassenen al zitten ze nog in een kinderlijk lijfje. Wat betreft zielsontwikkeling zijn ze erg rijp. Ze begrijpen jou en voelen je haarfijn aan. Ze zijn enorm blij met jou als ouder en zijn dankbaar om bij je te mogen zijn. Dankbaar om bij jullie te mogen zijn. Ze hebben jullie immers uitgezocht als ouders omdat jullie hen de ideale lessen kunnen leren. Dus wees open in je gevoelens. Uit maar en geef maar aan wat je moeilijk vindt, wat je gemakkelijk vindt, wat je bezig houdt, wat je wel en niet leuk vindt.
Hoe meer jij jezelf kunt uiten des te meer geef je hen spiegels mee om naar binnen te kijken, om te kijken hoe ze het zelf ervaren. Ze doen hier veel zelfkennis aan op. Immers jij bent een open boek en volledig transparant. Door dit voorbeeld aan je kinderen te geven opdat zij mooi, zuiver en transparant door het leven kunnen, zal jou sieren als ouder. Zij zijn tevens in staat om hun eigen gevoelens te leren benoemen...

 

Vraag: Welke verbeterpunten zijn er voor mij als ouder?
​Antwoord: Indien jij je rol als ouder wilt verbeteren, is het enkel zaak om wat meer bij je kinderen aanwezig te zijn. Nu is het vaak zo dat je ze nog maar zo'n twee uurtjes in de avond mee maakt. Indien je een middagje vrij maakt voor je kinderen, zullen ze dat zeer op prijs stellen. Helemaal als je benoemd dat je speciaal voor hen vrij hebt genomen. Ze zullen zich speciaal en bewonderd voelen, gerespecteerd en geliefd. Dus af en toe een middagje vrij maken, zal voor jou goed zijn om een stapje terug te doen uit je hectische, drukke leven en ook voor je kinderen zal het heel goed zijn. Immers, ze hebben een ouder die speciaal voor hen vrij neemt. Dat streelt. Dat streelt hen in de omgang met jou en siert jou als ouder.......

 

Vraag: Kunt u mij de reden vertellen van mijn ongeluk?
Antwoord: Voor je ongeluk was je een druk, bezig persoon. Je sloot je af voor de buitenwereld. Je was met jezelf bezig en had een vernauwd bewustzijn. Hier moest wat aan gedaan worden, het ging niet langer zo.
Wij van het Licht vonden het tijd dat je de stap ging maken om naar binnen te keren om bewuster te worden van je eigen zijn, je eigen welzijn en met name van je harts- bewustzijn. We hebben er dus voor gezorgd dat je een ongeluk kreeg. Dit is wellicht niet leuk voor jou geweest. Wij zien het resultaat en zijn er zeer blij mee. Immers je bent volledig een andere koers gaan varen, je bent volledig anders in je vel gaan zitten. Je hebt dit te danken aan het ongeluk en het is tevens de reden waarom je dit ongeluk moest ervaren...

 

Vraag: Waarom heb ik het zo moeilijk en zwaar?
Antwoord: Wij van het Licht weten van al je moeilijkheden en kunnen dan ook aangeven dat de reden waarom jij het zo zwaar en moeilijk hebt divers van aard is. Ten eerste kom je vele spiegels tegen. Niet al de spiegels raken je. De neutrale spiegels die je niet raken, daar hoef je niets mee te doen. De spiegels die je niet raken echter wel op aangesproken wordt mag je liefdevol terug geven.
M.a.w. je weerspiegelt iets bij de ander waar hij of zij naar mag gaan kijken en daardoor mag groeien. Dit speelt zich af met name bij je schoonfamilie. Ze zijn wat zwaar op de hand en nors in doen en laten. Jij als vrolijke noot triggert wat bij hen. Indien ze hier niet van gediend zijn, ligt dit volledig bij hen. Laat het dan ook volledig bij hen. Laat het los.
Ten tweede kom je spiegels tegen bij mensen die jou niet respectvol bejegenen. Dit zijn de spiegels die je enkel laten inzien waar jij jezelf nog niet voldoende lief hebt. Bij jou is het, dat je niet gewenst bent. Je bent niet gewenst bij bepaalde mensen, niet gewenst bij je schoonfamilie, niet gewenst bij buurt bewoners. Besef dat deze spiegels een reflectie zijn van je eigen donkere stukken. M.a.w. de mensen die jou "niet moeten", laten enkel inzien dat je diep van binnen jezelf niet welkom heet. Je wijst jezelf in de kern af. We zullen het duidelijk maken met het volgende voorbeeld. Indien jij voor jezelf een leuk en inspirerend idee hebt, kom je veelvuldig tegen dat je tegengas van je omgeving krijgt. Vervolgens stap je van het idee af. Besef dat je hier uitgedaagd wordt om steviger in je eigen kern te staan. Geef gehoor aan je eigen innerlijk. Dat is wat we bedoelen met jezelf liefhebben in je eigen kern. De omgeving heb je nodig om te zien waar jij staat ten opzichte van je eigen zijn. Het is goed om dingen uit te spreken. Of dit nu tegen je partner, je familie, vrienden of huisdier is. Spreek je eigen innerlijk, je gevoelens en gedachtes uit. Je zult merken dat je meer innerlijke ruimte gaat ervaren, omdat jij lucht geeft aan jezelf zodra jij je gevoelens uit. Hoewel we je pijn begrijpen, willen we aangeven dat jouw pijn afkomstig is van een diepe innerlijke beperkende overtuiging. En juist dit zijn de pijnstukken waar je nu veelvuldig tegen aan loopt. Na de sessie gaan we hiermee aan de slag.....  

Vraag: Hoe kan ik beter mijn grenzen aangeven?
Antwoord: Dit is een proces wat je zef moet ervaren, je dient dit te voelen. Wel is het voor jou essentieel om een stapje terug te doen in je werkzaamheden en werktempo. Doe een paar stapjes terug voor jezelf opdat je beter in je lijf kunt blijven en beter kunt gaan voelen. Hoe beter jij kunt gaan voelen des te beter jij je grenzen aan kunt geven. Immers lijfelijk wordt het wel aangegeven maar omdat je te druk bent voel je dit niet meer. Je gaat er volledig aan voorbij maar het zit wel in je systeem. Je zult merken dat je het weldra gaat voelen als je dat stapje terug zet.....