Leven vanuit het Hart

Voor velen betekent leven vanuit het hart dat je doet waar je plezier aan beleeft of dit nu werk is of een hobby. Leven vanuit het hart gaat echter om veel meer.
Het gaat over zelfkennis, de blik naar binnen richten en hetgeen je daar zoal tegenkomt met een neutrale houding aanvaarden. Dat dit niet zo gemakkelijk is komen velen van ons dagelijks tegen!

We verzetten ons nogal vaak tegen hetgeen we denken, ervaren, voelen en beleven.
We veroordelen hetgeen wat zich in ons innerlijk afspeelt. We willen `het´ niet voelen, denken of ervaren!
We vechten…
Echter….de sleutel voor innerlijke rust en de manier om in een hoger bewustzijn te leven is aanvaarden hoe je reageert op je innerlijke omstandigheden.
Leven vanuit het hart leert ons dat we plezier en vreugde mogen beleven aan het leven, in plaats van overleven.

(Het gaat nu niet meer om overleven maar om plezier te mogen beleven aan ons leven.)
Het is niet langer nodig om oude beperkende overtuigingen te blijven hanteren. Overtuigingen die ons klein houden, klein en minderwaardig ten opzichte van een ander. Of overtuigingen dat we het niet waard zijn om van gehouden te worden.
Het zijn zeer beperkende overtuigingen maar toch velen houden deze onbewust in stand. Of denkpatronen die ons in een beperkende greep houden waarbij zwart/wit gedachtes ´normaal goed` zijn geworden terwijl de wereld vele kleuren herbergt.
Denkpatronen waarbij je continu jezelf spiegelt aan die ander….
We mogen het allemaal los laten.  

Daarnaast betekent leven vanuit je hart dat je je ego transformeert naar een transparante persoonlijkheid. Hiermee wordt bedoelt dat als jij je ego volledig aanvaart en doorziet, je als het ware omhoog wordt gelift in trilling.
Dit betekend dat je leert om met een neutrale houding te kijken achter je maskers, leert kijken achter al je handelingen, gevoelens, gedachtegangen, patronen, etc.
Zodat je dieper neutraal leert kijken naar jezelf!


Hiervoor is het een pré dat je gaat voelen.

Elke handeling, gedachte en of intentie gaat gepaard met een gevoel.
Juist dit gevoel dien je zo puur mogelijk te houden om te groeien in oprechtheid en transparantie.

Zelfkennis is onontbeerlijk voor een leven vanuit het hart.
Het gaat er om dat jij jezelf volledig welkom heet! Je hart laat je duidelijk inzien waar je jezelf niet lief hebt, nl. daar waar je nog oordeelt over jezelf dat je niet goed genoeg bent, dat je beter moet presteren of dat je een ander mens moet zijn dan wie je bent.

Juist deze oordelen kom je vaak tegen in de maatschappij, op de werkvloer.
Mensen die je niet waarderen, die je belemmeren om jezelf te zijn en/of om jezelf te ontplooien. Zij weerspiegelen de oordelen in jezelf.
Ze raken een donker stuk in jezelf, waar je nog niet (voldoende) gelooft in jezelf, jezelf niet toestaat om je eigen licht uit te stralen. Door de pijn die dat in je oproept zul je veel gaan voelen en begrijpen.
Het is de innerlijke strijd (die juist nodig is) om je eigen duisternis te overwinnen.


Vecht niet tegen je emoties, gedachtes en gevoelens. Dat is niet de weg!
Wees juist jezelf in al je emoties, kwetsbaarheid, angst en twijfel.
Heet ze welkom! Ze mogen er zijn, ze zijn menselijk, ze horen bij jou, bij het mens zijn.


Dat je hierdoor in een andere ´werkelijkheids beleving` komt is onvermijdelijk.
Immers je komt in het hart bewustzijn. Je ervaart, beleeft en ziet de dingen vanuit een andere invalshoek.
Is dit vaag? Neen, volstrekt niet. Het is meer dat je groeit in kennis, kennis van jezelf, de ander (immers we zijn allen gelijk maar niet hetzelfde) en je groeit in kennis over de wereld om je heen.
Hier wordt niet de boekenkennis of mentale kennis bedoelt maar de kennis en de wijsheid van het hart bewustzijn.

Indien we kunnen begrijpen vanuit ons hart waarom we in bepaalde situaties belanden komt er een grote bewustzijn verschuiving want de uiterlijke wereld is niets anders dan een afspiegeling van onze innerlijke wereld. 

Onze gevoelens zijn de sleutel tot de schepping, de toegangscode tot het Universum.
Ieder schept of creëert zijn eigen wereld.
Nu we meer (zelf) kennis opdoen over onszelf, over de natuurwetten, hoe de Kosmos werkzaam is, is het ook een natuurlijk gevolg om samen te werken met deze wetten.