Ans Tijhuis
www.anstijhuis.nl

1. Privacyverklaring:
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onderstaand biedt inzage in de door mij verwerkte persoonsgegevens en waarborging van de bescherming van deze gegevens.

  

2. Verwerking van persoonsgegevens:
Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Ans Tijhuis, gevestigd te Nijverdal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08194202.
 

Het verkrijgen van persoongegevens:
​Dit kan via de website, mail, telefonisch of middels een gesprek.
Jouw contact gegevens zijn door de persoon zelf of door een derde, met toestemming van deze persoon, aan mij verstrekt.
Het betreffen de volgende persoonsgegevens:
- Voor en achternaam
- Adres gegevens
- Geboorte data
- Telefoonnummer
- E- mail adres

Deze persoonsgegevens worden enkel gebruikt om met je in contact te treden, met je te kunnen communiceren en in het kader van de met de overeen te komen dienstverlening. Je gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden.
​Indien overige persoonlijke informatie wordt gevraagd zal dit enkel verstrekt worden op grond van jouw toestemming.
Wanneer er geen dienstverlening tot stand komt, dan worden je gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.
 
Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een afsluitbare ruimte, zodat derden geen toegang hebben.  
 
Zonder jou toestemming worden je gegevens niet met andere partijen gedeeld. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt.
Uiteraard heeft de bank en belasting adviseur inzage in de verwerking van de facturen.

Termijnen waarop gegevens worden bewaard:
​Jouw persoongegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacy verklaring worden genoemd. 
Uiteraard houd ik me aan de wettelijke verplichtingen zoals de fiscale bewaarplicht van facturen voor de duur van 7 jaar.

Rechten betrokkene
​Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Indien je van jouw rechten gebruik wilt maken kun je me hierover berichten.
​   
3.Mijn website:

Deze website is beveiligd met een SSL certificaat. Dit betekend dat de informatie die je invult in het contactformulier versleuteld worden verzonden, zodat je gegevens niet onderschept kunnen worden. 


​Wijzigingen privacyverklaring:
Deze privacyverklaring kan worden aangepast.  

​Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op mei (2018)

Website: www.anstijhuis.nl
E - info@anstijhuis.nl
​T- 06 510 43 664
K.v.K nr: 08194202
​BTW nr: 138950878BO1