Kindpijnen

Kindpijnen zijn niets meer en minder, niet doorleefde pijnen die je in je kinderjaren hebt weggezet in je energie. Deze niet doorleefde pijnen vormen een blokkade in je energie. Ze dragen er aan bij dat je telkens in een bepaalde valkuil stapt of telkens op een bepaalde manier reageert. 
Kindpijnen zijn vaak veroorzakers van beperkende conditioneringen/ patronen in ons handelen, in onze beleving of in onze overtuigingen. Ze worden ook wel overleving - afweer mechanismen of emotionele pijnen genoemd.
Vandaag de dag loop je er tegenaan in relatie met anderen, op de werkvloer of tijdens bepaalde situaties.

Overlevingsmechanismen ontstaan vaak wanneer er te weinig aandacht is voor de werkelijke emotionele behoefte van het kind. Gevoelens en emoties werden niet erkend of gebagatelliseerd. Als kind voelde je je niet gehoord en of erkend in je gevoelens. Ook situaties met impact (trauma) kunnen ervoor zorgen dat je niet de aandacht kreeg die je wel nodig had. Om te kunnen "overleven" ontwikkelde je een strategie.

Ieder mens heeft kindpijnen oftewel emotionele pijnstukken. Men beseft vaak niet dat men te dealen heeft met een pijnstuk omdat vele mensen zich sterk identifiseren met deze daaruit voortkomende houding of manier van doen. Echter het leven kan moeiteloos, en daar waar je moeite ervaart, daar waar je innerlijke strijd of onrust bij ervaart daar zit vaak het pijnstuk.
Een synoniem voor kindpijnen is schaduwzijde.


Tevens worden er tijdens een sessie bijbehorende beperkende overtuigingen mee getransformeerd. Je ontdoet jezelf ervan om in meer vrijheid jezelf te kunnen zijn. Het stimuleert je om door te groeien in je eigen processen.

Daarnaast kan het voorkomen dat je overgenomen energieën van je ouders, opvoeders of grootouders neutraliseerd. Als kind zijnde neem je vaak onbewust bepaalde lasten/ zorgen of gewoontes over van diegene die je nabij staat. Dit kan ernstige porblemen veroorzaken op latere leeftijd.
Men handeld dan vanuit een energie die niet eigen is. 

Tijdens een sessie worden deze kindpijnen geheeld in de energie door middel van trance werk (diepe staat van ontspanning). Doordat je in een trance bewustzijn zit kun je gemakkelijk contact maken met je pijnlichaam, de opslag plaats van niet doorleefde pijnen.
Doorgaans voel je na een sessie jezelf een stuk lichter en of helderder.

Doordat je aura (pijnlichaam) opgeschoond wordt is het voor vele mensen mogelijk om op zielsniveau jezelf verder te helen. Met andere woorden, vele mensen zijn in staat om contact te maken met hun eigen ziel.
Dit contact maakt veel inzichtelijk in je eigen processen!

Het heeft geen enkele meerwaarde te graven in je geheugen om te achterhalen wat een aanleiding zou kunnen zijn geweest voor een pijnstuk. Dit aspect hoort niet bij een trance sessie. Het dient zich vanzelf wel aan in jouw energieën. Een intake gesprek is dus niet nodig. 

Om deze energieën te neutraliseren is het enkel nodig om jezelf volledig open te stellen opdat je onbewuste zich kan aandienen.


De kosten van een individuele bedragen € 70,00
Een sessie duurt ongeveer 90 minuten.


*Indien kindpijnen tijdens een channelsessie ter sprake wordt gebracht zijn er geen extra kosten verbonden aan het 'schoonmaken'' of aan het neutraliseren van deze energieën. Gezien dit proces vaak door het Licht ter sprake wordt gebracht. Het is dan onderdeel van de channelsessie. (Zie menu knop channelen.)