Fysieke pijn

Veel mensen kampen met vage lichamelijke klachten. Klachten waar een arts vaak geen raad mee weet.
Deze pijnklachten hebben vaak te maken met blokkades in de Levensenergie.
Deze blokkades kunen ontstaan door o.a. onze weggezette gevoelens, emoties of tegen je eigen innerlijke waarheid in te gaan. 

Indien we onze gevoelens negeren of wegdrukken of we geven geen gehoor aan onze eigen innerlijke waarheid dan bieden we tegenkracht aan onze eigen Levensenergie. Immers gevoelens en emoties willen enkel doorvoeld en doorleefd worden.
Deze tegenkracht kan zorgen voor blokkades in ons energetisch systeem. Energetische blokkades hebben de neiging om op den duur zwaarder te worden en hiermee knellen ze de energetische kanalen nog meer af.

Veel vage fysieke klachten zijn goed te transformeren en daarmee te helen in de energie.
Ook hier geld dat enkel jezelf volledig open stellen voor deze methode, voldoende is om je eigen zelfhelend vermogen aan te spreken.