Schaduwkanten / pijnlichaam

De aanduiding "schaduwkanten" wil enkel aangeven dat we emotionele pijnen niet welkom hebben geheten. Het is het deel in ons wat we weg duwen, niet willen ervaren en daarmee wegdrukken naar de duisternis. Deze duisternis is niets anders dan een aura laag. Ook wel het pijnlichaam genoemd.
Emoties die niet volledig verwerkt -, gezien, beleefd en begrepen zijn stagneren de energie en creeren overlevingsmechanismen. Deze mechanismen zijn veelal op den duur ondermijnend en destructief voor de gast heer of vrouw. Daarom is het belangrijk deze mechanismen te herkennen en door te dringen tot de onderliggende emotionele stroom.

​Het draait nu om je eigen Zijn. Om volledig verbinding te maken met de aarde en de kosmos, zodat inspiratie en gronding in balans zijn. Het gaat om het evenwicht tussen geven en ontvangen, tussen actie en rust, tussen jezelf vrij voelen om datgene te doen waar je diepste inspiratie ligt. Om datgene te doen waar je blij en vreugde bij ervaart. Het gaat om de balans om alles in jezelf te verwelkomen, niets langer weg drukken, voor weglopen of 'een plekje geven'. Het gaat erom het volle leven volledig welkom te heten, te omarmen. Als jij jezelf op alle niveua's kunt aanvaarden, koesteren en liefhebben, met andere woorden je eigen liefde kunt ontvangen, komt jouw ziele energie tot bloei. 

Emoties zijn als het ware de boodschapper van de ziel. Als je hen verwelkomt, leiden ze tot een diepere vrijheid in je Zelf. Juist onze duisternis doorleven brengt licht (liefde) in ons Zijn. Wanneer je vrede sluit met je eigen duisternis, wordt het licht van binnen. Het is het leven moeiteloos door ons Zijn laten stromen.
​Om een betere gronding te krijgen dien je je weer af te stemmen op je gevoel en dien je te beginnen met je emoties. Emoties vertolken de stem van het angstige, boze of droevige kind in jezelf. Emoties spreken de luide taal van drama, missere en heftige lichamelijke sensaties. 

Al de emotonele pijnen die we niet welkom hebben geheten mogen we juist doorleven en doorvoelen. Als kind duwde we die emoties blindelings opzij, omdat ze erg overweldigend leken of Het is het deel in ons wat we weg duwen, niet willen ervaren en daarmee wegdrukken naar de duisternis. Deze duisternis is niets anders dan een auralaag. Ook wel het pijnlichaam genoemd.

Hoewel iedereen schaduwstukken heeft is nu de tijd aangebroken om hier actief iets mee te doen aangezien de energieën op aarde sterk aan het veranderen zijn. Collectief groeien we naar het hartsbewustzijn.
We creëren een nieuwe vorm van gewaarwording. Hierbij past en dient het oude ons niet langer meer.
Deze collectieve bewustszijns verandering houdt tevens in dat we onszelf volledig lief mogen hebben met al wat is. Hiervoor is het een pré om te voelen en ons bewust te worden van onze eigen energiehuishouding, dus
bewustwording van ons fysieke lichaam en tevens ons energetisch lichaam. Immers we zijn niets anders dan een werveling van energieën. Op deze energieën mogen we nu ons bewustzijn op richten vandaar dat het nu essentieel is om te gronden.

Gronden houdt zoveel in dat je met je aandacht afzakt in je lijf. Hierdoor neemt je lichaamsbewustzijn toe. Een goede gronding maakt je bewust van je eigen lichaam, je energieveld, je chakra's en uitlijning.

Juist om in het hartsgedragen bewustzijn te groeien is het een pré dat je je eigen duisternis doorleeft en daarmee neutraliseert. Van ego bewustzijn transformeer je naar het hart gedragen bewust Zijn!
Het maakt dat je lichter en daardoor vrijer je eigen pad bewandelt. Immers patronen en of overlevingsmechanismen beperken ons in ons doen en laten!